Trovate 117 basi musicali gratis Folk senza Banjo in 4/4

117 Tracce identificate:
Risultati mostrati:
1 - 100 >
 1. Base musicale Folk #190743
  Chitarra acustica: FrankieJ
  Misura: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Chiave: G  major 
 2. Base musicale Folk #196910
  Chitarra acustica: FrankieJ
  Misura: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Chiave: A  major 
 3. Base musicale Folk #183237
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 77 BPM 
  Chiave: D  major 
 4. Base musicale Folk #198472
  Chitarra acustica: sami
  Misura: 4/4 
  Tempo: 67 BPM 
  Chiave: G major 
 5. Base musicale Folk #182798
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Chiave: B  major 
 6. Base musicale Folk #204070
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Chiave: A  major 
 7. Base musicale Folk #148542
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Chiave: A  major 
 8. Base musicale Folk #198879
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Chiave: B  major 
 9. Base musicale Folk #115627
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Chiave: G  major 
 10. Base musicale Folk #186779
  Chitarra acustica: GuitarPlyr
  Misura: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Chiave: G  major 
 11. Base musicale Folk #179560
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 73 BPM 
  Chiave: E  major 
 12. Base musicale Folk #208116
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 61 BPM 
  Chiave: E  major 
 13. Base musicale Folk #149851
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Chiave: D  major 
 14. Base musicale Folk #168141
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Chiave: B  major 
 15. Base musicale Folk #142488
  Chitarra acustica: Peterpingo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Chiave: E major 
 16. Base musicale Folk #212137
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Chiave: D  major 
 17. Base musicale Folk #163777
  Chitarra acustica: OliVBee
  Misura: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
  Chiave: D minor 
 18. Base musicale Folk #152817
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 19. Base musicale Folk #97172
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Chiave: D  major 
 20. Base musicale Folk #146892
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Chiave: Db  major 
 21. Base musicale Folk #53902
  Chitarra acustica: Balfo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Chiave: Eb major 
 22. Base musicale Folk #107711
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: B  major 
 23. Base musicale Folk #105674
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Chiave: Bb  major 
 24. Base musicale Folk #151141
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Chiave: D  major 
 25. Base musicale Folk #140119
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 175 BPM 
  Chiave: A  major 
 26. Base musicale Folk #149946
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Chiave: D  major 
 27. Base musicale Folk #172872
  Chitarra acustica: BooDoggie
  Misura: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Chiave: F major 
  Somiglia a:Ballad, Martin, acoustic
 28. Base musicale Folk #96508
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Chiave: G  major 
 29. Base musicale Folk #96724
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: B  major 
 30. Base musicale Folk #106358
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 31. Base musicale Folk #117592
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: D  major 
 32. Base musicale Folk #140052
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Chiave: G  major 
 33. Base musicale Folk #138211
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Chiave: Db  major 
 34. Base musicale Folk #105361
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Chiave: E  major 
 35. Base musicale Folk #138970
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 36. Base musicale Folk #106248
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 37. Base musicale Folk #152546
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Chiave: C  major 
 38. Base musicale Folk #79729
  Chitarra acustica: Blues Buddies
  Misura: 4/4 
  Tempo: 132 BPM 
 39. Base musicale Folk #149903
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Chiave: A  major 
 40. Base musicale Folk #98680
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Chiave: A  major 
 41. Base musicale Folk #115262
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Chiave: Db  major 
 42. Base musicale Folk #119135
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Chiave: C  major 
 43. Base musicale Folk #74995
  Chitarra acustica: Blues Buddies
  Misura: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
 44. Base musicale Folk #135298
  Chitarra acustica: Koldov
  Misura: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Chiave: D major 
 45. Base musicale Folk #134516
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: Db  major 
 46. Base musicale Folk #97865
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Chiave: Eb  major 
 47. Base musicale Folk #113685
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: E  major 
 48. Base musicale Folk #106344
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Chiave: E  major 
 49. Base musicale Folk #110760
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: E  major 
 50. Base musicale Folk #85183
  Chitarra acustica: Psycho
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Somiglia a:Folk, country, southern, acoustic
 51. Base musicale Folk #84893
  Chitarra acustica: mortheol
  Misura: 4/4 
  Somiglia a:Sleep walker music
 52. Base musicale Folk #96951
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Chiave: C  major 
 53. Base musicale Folk #100404
  Chitarra acustica: Koldov
  Misura: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Chiave: D major 
 54. Base musicale Folk #116666
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
  Chiave: C  major 
 55. Base musicale Folk #96702
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 56. Base musicale Folk #124578
  Chitarra acustica: adu
  Misura: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Chiave: Db major 
  Somiglia a:X-mas; adu, folk
 57. Base musicale Folk #48340
  Chitarra acustica: Balfo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 200 BPM 
  Chiave: G major 
 58. Base musicale Folk #115474
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 59. Base musicale Folk #168296
  Chitarra acustica: Keiton
  Misura: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Chiave: G minor 
 60. Base musicale Folk #133132
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 61 BPM 
  Chiave: C  major 
 61. Base musicale Folk #80817
  Chitarra acustica: Paco
  Misura: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Somiglia a:Nylon guitar
 62. Base musicale Folk #68963
  Chitarra acustica: Balfo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 77 BPM 
  Somiglia a:Soft, summer, breeze
 63. Base musicale Folk #104097
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Chiave: C  major 
 64. Base musicale Folk #86139
  Chitarra acustica: Peterpingo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 65. Base musicale Folk #121828
  Chitarra acustica: abuitremorem
  Misura: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 66. Base musicale Folk #17404
  Chitarra acustica: JulienCachoi
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Somiglia a:Folk, Finger picking, ballad
 67. Base musicale Folk #89297
  Chitarra acustica: Neronick
  Misura: 4/4 
  Chiave: E  major 
  Somiglia a:Beginnershavefun
 68. Base musicale Folk #131427
  Chitarra acustica: Ronflox
  Misura: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Somiglia a:Fingerpicking folk unplugged solo
 69. Base musicale Folk #72440
  Chitarra acustica: mortheol
  Misura: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Somiglia a:Acoustic Guitar
 70. Base musicale Folk #30897
  Chitarra acustica: musician44
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Somiglia a:Folk, 100, 12, string, mellow, soul
 71. Base musicale Folk #97617
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Chiave: Eb  major 
 72. Base musicale Folk #87951
  Chitarra acustica: Peterpingo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 73. Base musicale Folk #98123
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Chiave: B  major 
 74. Base musicale Folk #107918
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Chiave: E  major 
 75. Base musicale Folk #99348
  Chitarra acustica: hartmut
  Misura: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Chiave: E  major 
 76. Base musicale Folk #97120
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Chiave: D  major 
 77. Base musicale Folk #54312
  Chitarra acustica: Balfo
  Misura: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Chiave: B minor 
 78. Base musicale Folk #98360
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Chiave: D  major 
 79. Base musicale Folk #106889
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Chiave: Gb  major 
 80. Base musicale Folk #100489
  Chitarra acustica: hartmut
  Misura: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Chiave: A major 
 81. Base musicale Folk #95446
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Chiave: C  major 
 82. Base musicale Folk #151619
  Chitarra acustica: MOUGAARD
  Misura: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Chiave: D major 
  Somiglia a:Folk, classic guitar , major cords
 83. Base musicale Folk #110753
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Chiave: Eb  major 
 84. Base musicale Folk #105641
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Chiave: Eb  major 
 85. Base musicale Folk #131402
  Chitarra acustica: Leftdaloops1019
  Misura: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Chiave: E minor 
 86. Base musicale Folk #127375
  Chitarra acustica: Leftdaloops1019
  Misura: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Somiglia a:Folk rock, jazz folk rock, blues jazz fo
 87. Base musicale Folk #100013
  Chitarra acustica: DannyK
  Misura: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Chiave: G major 
 88. Base musicale Folk #94909
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Chiave: A  major 
 89. Base musicale Folk #95573
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 106 BPM 
  Chiave: F  major 
 90. Base musicale Folk #98782
  Chitarra acustica: hartmut
  Misura: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Chiave: Bb  major 
 91. Base musicale Folk #100982
  Chitarra acustica: hartmut
  Misura: 4/4 
  Tempo: 192 BPM 
  Chiave: A major 
 92. Base musicale Folk #99710
  Chitarra acustica: hartmut
  Misura: 4/4 
  Tempo: 165 BPM 
  Chiave: D major 
 93. Base musicale Folk #105010
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Chiave: Ab  major 
 94. Base musicale Folk #80045
  Chitarra acustica: mortheol
  Misura: 4/4 
  Somiglia a:Sorrow...
 95. Base musicale Folk #135657
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Chiave: A  major 
 96. Base musicale Folk #135658
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Chiave: A  major 
 97. Base musicale Folk #114617
  Chitarra acustica: ARNOSOLO
  Misura: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Chiave: Ab  major 
 98. Base musicale Folk #98778
  Chitarra acustica: hartmut
  Misura: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Chiave: Bb major 
 99. Base musicale Folk #93351
  Chitarra acustica: Calle
  Misura: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Chiave: G major 
 100. Base musicale Folk #210950
  Chitarra acustica: Al-Fadista
  Misura: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Chiave: E minor 
  Somiglia a:Country, folk, latin, nylon

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Album che includono collaborazioni wikiloops completate

 1. Groovy Ride Vol.1
 2. Together
 3. When I´m with you
 4. Instrumentals
 5. The Best Of Cody Tripp
 6. Herring King Band Album
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
tron12 from Ireland

"When I first seen this site I just could not believe the things you could do with other musicians, gone from strength to strength and its all dong to everyone as great musicians, long may it continue. "

wikiloops.com usa i Cookies per fornirti la miglior esperienza di navigazione.
Leggi di più nella nostra nota sulla tutela dei dati personali .